Topstukken Vlaanderen: de Inspectie op werkbezoek in Antwerpen

Op donderdag 22 februari jl. heeft het team Cultuurgoederen van de Inspectie de collega’s van het team Cultuurgoederen bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid in het MAS in Antwerpen ontmoet. Doel van het bezoek was kennisuitwisseling en leren van elkaar.

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed op werkbezoek bij het departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid in Antwerpen
De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed op werkbezoek bij het departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid in Antwerpen.

Beoordeling van uitvoervergunningen

In de ochtend werden twee belangrijke onderwerpen besproken die beide teams aangaan: het beoordelen van aanvragen voor uitvoervergunningen van cultuurgoederen buiten de EU en de wettelijke bescherming van cultureel erfgoed. Zowel de Inspectie als het Departement in Vlaanderen verlenen de Europese uitvoervergunningen. Bij vergunningverlening komen verschillende soorten cultuurgoederen langs met meer of minder cultuurhistorische of artistieke waarde.  Soms zijn dit voorwerpen die belangrijk kunnen zijn voor het nationaal cultuurbezit. Zowel in Nederland als in Vlaanderen kan in een dergelijk geval besloten worden om het aan een commissie voor te leggen voor bescherming. Na aanwijzing als beschermd cultuurgoed mag het cultuurgoed niet zomaar het land uit. In Vlaanderen worden aangewezen cultuurgoederen opgenomen in de Topstukkenlijst, in Nederland worden ze geregistreerd in het register van wettelijk beschermde cultuurgoederen.

Verschillen tussen Vlaanderen en Nederland

Bij het beoordelen van vergunningaanvragen spelen in Vlaanderen en Nederland vergelijkbare vraagstukken. Zo kan het verkrijgen en beoordelen van herkomstinformatie over een cultuurgoed een uitdaging zijn. Maar er zijn ook verschillen in werkwijze en toezicht met Vlaanderen die samenhangen met het aanwijzingsbeleid van beschermd erfgoed. In Nederland bevat het register alleen cultuurgoederen in particulier bezit als aanvulling op de publieke collecties, terwijl in Vlaanderen cultuurgoederen uit beide soorten collecties op de Topstukkenlijst staan. Dit resulteert in een omvangrijkere lijst van Topstukken in Vlaanderen dan het register in Nederland.

In de middag kreeg het team van de Inspectie een rondleiding door de prachtige tentoonstelling in het MAS, waar enkele voorwerpen van de Topstukkenlijst te bewonderen waren.