Benchmarks overheidsinformatie 2021-2022 gepubliceerd

Ruim 287 organisaties hebben in 2022 de monitor overheidsinformatie 2021-2022 ingevuld. De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed publiceert naar aanleiding daarvan drie benchmarks. Hoewel organisaties op veel onderdelen aangeven vooruitgang te boeken, blijven er nog steeds aandachtsgebieden zoals het veilig en duurzaam beheren van overheidsinformatie.

Decoratieve afbeelding
Beeld: Robert Huiberts
Afbeelding van de gebouwen van verschillende ministeries aan de skyline genomen vanaf het Plein te Den Haag

Actueel beeld beheer overheidsinformatie

De benchmarks tonen aan de hand van kleurscores hoe de organisaties (de ministeries en dienstonderdelen, de publiekrechtelijke ZBO’s en de privaatrechtelijke ZBO’s) er gezamenlijk voor staan op het gebied van beleid, overzicht, context en authenticiteit, bewaren en vernietigen, duurzaamheid, websites en sociale media. In deze benchmarks zijn ook vergelijkingen gemaakt met de uitkomsten van de monitor overheidsinformatie 2017-2018 en 2019-2020.

Instrument voor zelfevaluatie

De benchmark komt tot stand op basis van de antwoorden die gegeven zijn door de geïnspecteerde organisaties zelf. Zij ontvangen iedere twee jaar een vragenlijst van de Inspectie. Met deze monitor bevraagt de Inspectie alle zorgdragers van de centrale overheid over de invulling van de archiefwettelijke bepalingen. Middels de rapportage op basis van de gegeven antwoorden wordt het voor iedere zorgdrager zichtbaar waar het goed gaat en waar er mogelijk ruimte is voor verbeteringen. De kleurscores zijn gebaseerd op het toetsingskader 'Informatie van de centrale overheid'.De monitor is niet een formele beoordeling van de Inspectie maar is vooral bedoeld als instrument voor zelfevaluatie.