De Internationale dag van de strijd tegen illegale handel in cultuurgoederen

Vandaag is de internationale dag van de strijd tegen illegale handel in cultuurgoederen. Op deze dag in 1970 werd in Parijs het UNESCO-verdrag 1970 aangenomen.

Foto van de algemene vergadering van UNESCO in 1970 tijdens het aannemen van de UNESCO-conventie inzake illegale handel in culturele goederen
Beeld: ©Unesco
Op 14 november 1970 wordt in Parijs de "UNESCO-conventie inzake illegale handel in culturele goederen" aangenomen in de Algemene Vergadering van UNESCO.

Dit verdrag is de eerste internationale overeenkomst die de illegale handel in beschermde cultuurgoederen regelt. Het verdrag is na lange onderhandelingen op 24 april 1972 in werking getreden. Sindsdien zijn er 143 landen aangesloten bij het UNESCO-verdrag 1970. Nederland is op 1 juli 2009 partij geworden bij het verdrag.  

Wat kunt u doen?

Cultureel erfgoed is van wezenlijk belang voor de geschiedenis en identiteit van een land. Het moet worden beschermd tegen illegale uit- en invoer. Het is verstandig dat bij de aankoop (of verkoop) van een cultuurgoed de rechtmatige herkomst van het voorwerp wordt gecheckt om uit te sluiten dat het desbetreffende cultuurgoed onderwerp van illegale handel zou kunnen zijn. De Nederlandse Commissie UNESCO heeft, met medewerking van de Inspectie,  vijf korte films gepubliceerd “Kunst kopen met kennis” om de bewustwording omtrent de illegale handel in cultuurgoederen te vergroten. Er wordt door diverse experts  aandacht besteed aan het belang van cultureel erfgoed en het doen van herkomstonderzoek. Bij twijfel kunt u  een expert in een museum, een andere erfgoedinstelling of de Inspectie raadplegen.

Afbeelding van een icoon waarin een oude vaas (amfoor) achter een hand staat dat een stopteken geeft.
Beeld: ©Unesco