Open op orde: Actieplan informatiehuishouding Rijk

Het Kabinet besloot onlangs dat het hoogstnoodzakelijk is om een forse verbeteroperatie in gang te zetten voor de informatiehuishouding van het Rijk. Daartoe is nu het Actieplan Open op Orde vastgesteld. De rapporten Ongekend Onrecht, het ongevraagd advies van de Raad van State over ministeriële verant­woordelijkheid en de monitoring van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed waren daarvoor de aanleiding.

Foto Serie computers op een rij Beeld: Erik Jansen 
Beeld: Erik Jansen
Serie computers op een rij

Dit plan bouwt voort op de kabinetsreactie op het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). Dit plan is de uitwerking.

Onderdeel van het Actieplan is een verkenning en grondige analyse van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed,  het Nationaal Archief en Doc-Direkt naar de knelpunten in de informatiehuishouding. Daarvoor zijn de uitkomsten van de Monitor Overheidsinformatie van de Inspectie en de publicatie Een dementerende overheid 2.0 gebruikt. Deze analyse is de basis voor de uitgangspunten van het plan.

De analyse laat zien dat de informatiehuis­houding van het Rijk over vier assen een grote veranderopgave heeft. Het betreft:

  • Knelpunten bij de capaciteit aan informatie­professionals en de rol van medewerkers in het primaire proces;
  • De grote hoeveelheid en aard van informatie;
  • De veelheid en kwaliteit van de informatiesystemen;
  • De sturing en naleving op dit vraagstuk.

Het plan voorziet in een rijksbrede aanpak. Daarnaast worden aan de verschillende organisaties van het Rijk verbeterplannen gevraagd.

De aanpak en de individuele plannen zijn onderdeel van het werkprogramma van de Inspectie in de komende jaren.  Daarvoor zijn extra middelen gereserveerd voor de versterking van de capaciteit van het toezicht door de Inspectie op de informatiehuishouding