De veranderde wereld van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

"Archief is ook al lang niet meer de getypte brief uit de postregistratiekamer. Het heeft zich verbreed naar informatie op websites, sociale media, algoritmen en e-mail."

Afbeelding van een tablet met twee handen die bezig is te swipen

Aldus de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed in een OD-artikel (Overheidscommunicatie online, april 2019) over de recente naamswijziging. 

"Onze omgeving is getransformeerd. De belangrijkste katalysator voor verandering is de onstuimige ontwikkeling in de wereld van de IT. Er zijn daarmee de afgelopen jaren meer stakeholders gekomen die zich met het archief en de informatie bemoeien. Ook heeft het archief er naast papier vele verschijningsvormen bij gekregen. De toezichthouder verhoudt zich tot doelgroepen die een bredere focus hebben dan erfgoed en papieren archief. In het toezicht van de Inspectie  proberen we aan te sluiten op die veranderingen. Het is voor de effectiviteit van het toezicht van belang om recht te doen aan de ontwikkelingen. Daarom hebben we gekozen voor ‘overheidsinformatie’ in onze nieuwe naam."

Lees het OD-artikel in de bijlage.