Erfgoedinspectie heet vanaf nu: Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

Vanaf 1 maart 2019  gaan we verder als Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed.

Een van de redenen voor deze naamswijziging is dat deze meer dekkend is  voor het werk van de Inspectie. En zo wordt ook in één oogopslag duidelijk voor welke publieke belangen de Inspectie staat.

Marjan Hammersma, secretaris generaal van het Ministerie van OCW, lanceerde op dinsdag 5 maart jl. een animatie die de naamswijziging toelicht.

Logo Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

Een naam die de lading dekt

Lees meer over de achtergronden van de gewijzigde naam in een interview met de directie van de Inspectie. En het pas aan de Tweede Kamer gestuurde werkprogramma 2019-2020.