Onduidelijkheid over e-mail archivering vertrokken bewindslieden

De archivering van e-mailboxen van vertrokken bewindslieden loopt sterk uiteen. Dat zorgt voor onduidelijkheid als het gaat om de digitale duurzaamheid. De ministeries hebben nog geen plannen om de e-mailboxen vervroegd over te brengen.

Dit blijkt uit een inventariserend onderzoek dat de Erfgoedinspectie afgelopen maanden bij de ministeries hield. Het Nationaal Archief organiseert samen met het programma Rijk aan Informatie binnenkort een bijeenkomst over dit onderwerp om deze onduidelijkheid weg te nemen. Het inventariserend onderzoek is als publicatie te downloaden.