E-mail archivering vertrokken bewindslieden

De Erfgoedinspectie heeft bij de departementen een schriftelijke inventarisatie gehouden om na te gaan welke maatregelen de ministeries treffen om de e-mails, agenda’s en Twitterberichten van de voormalige bewindslieden te archiveren en of er hierbij plannen zijn om deze archieven vervroegd over te brengen naar het Nationaal Archief. In dit inventariserend rapport staat naast een samenvatting, toelichting op het onderzoek een overzicht per ministerie van de stand van zaken.