Basiseisen voor een goed archiefbeheer 2008-2012

Tussen 2008 en 2012 onderzocht de Erfgoedinspectie of overheidsorganisaties hun archief goed beheren. Organisaties als universiteiten, zbo's en de rechterlijke macht kregen een inspectie. Over die inspecties verscheen in 2013 dit eindrapport.