Derde deelrapportage Project Wegwerken Achterstand Archieven

Op 31 december 2008 werd het Project Wegwerken Achterstanden Archieven (PWAA) afgesloten. De Erfgoedinspectie bewaakte de werkzaamheden en de voortgang van het project. In dit derde deelrapport de conclusies en aanbevelingen van de Erfgoedinspectie.