Samenwerking Doc-Direkt en Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

Doc-Direkt en de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed zetten zich beide in voor de kwaliteit van de informatiehuishouding van de Rijksoverheid. Doc-Direkt biedt dienstverlening aan met betrekking tot de informatiehuishouding van de Rijksoverheid en de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed is verantwoordelijk voor het toezicht op het informatiebeheer bij de centrale overheid.

Om ervoor te zorgen dat de organisaties elkaar aanvullen en versterken, hebben zij afspraken gemaakt over de samenwerking. Deze afspraken gelden voor de periode 15 februari 2024 tot 15 februari 2029, zo nodig met tussentijdse aanpassingen met wederzijds goedvinden. De uitgangspunten en afspraken van de samenwerking zijn in onderstaand document vastgelegd. Het document is te downloaden als PDF.

Ondertekening afspraken directeur Doc-Direkt en directeur van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed
Overhandiging afspraken directeur Doc-Direkt en hoofdinspecteur Overheidsinformatie van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed