Brief vragen ACOI Informatiehuishouding preadvies meerjarenplannen open overheid

Op verzoek van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) heeft de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed een beeld geschetst van de stand van de informatiehuishouding bij de Rijksoverheid. Het Adviescollege gaat dit beeld en die van andere organisaties gebruiken voor haar advisering aan de Minister van Binnenlandse Zaken over de verbeterplannen van de informatiehuishouding.

De Inspectie heeft haar beeld gebaseerd op haar inspecties van de afgelopen jaren en de tweejaarlijkse monitor. In deze monitor geven organisaties zelf een inschatting over hoe het staat met hun informatiebeheer.

De brief is aangeboden aan het Adviescollege. Deze heeft het pre-advies van de Inspectie en de andere ingewonnen pre-adviezen gepubliceerd op de website van ACOI.