Brief opvolging aanbevelingen De archivering van chatberichten bij het Ministerie van Algemene Zaken naar aanleiding van het rapport Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

In december 2022 heeft de Inspectie een evaluatiegesprek gevoerd over haar rapport over de archivering van chatberichten door het ministerie van Algemene Zaken (3-10-2022).  Afgesproken is dat de Inspectie zich in juni 2023 op de hoogte zou stellen van de opvolging van de aanbevelingen in dit rapport.

In deze brief vraagt de Inspectie om een afspraak te (laten) maken voor een gesprek hierover. De brief bevat ook een overzicht van de aanbevelingen van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed aan de minister van Algemene Zaken en de antwoorden van de minister van Binnenlandse Zaken over de opvolging van deze aanbevelingen door de minister van Algemene Zaken.