Position paper Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed ten behoeve van rondetafelgesprek vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken 17 mei 2023

Dit is het Position paper van de  Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed  opgesteld op verzoek voor de  rondetafelgesprek van de vaste commissie Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer op 17 mei 2023.

De Inspectie gaat in deze notitie in op de rol van het toezicht, de zorgen van de Inspectie voor de komende jaren en wat de samenleving kan verwachten van de Inspectie. Deze gespreksnotitie is te downloaden als PDF.