De Archiefwet BES: een wereld te winnen

In 2018 heeft de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed, sinds 2017 de toezichthouder op de naleving van de Archiefwet BES, de openbare lichamen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba bezocht.

Bonaire

Het doel van het bezoek was in de eerste plaats het kennismaken met de bestuurders en de functionarissen binnen alle lagen van de openbare lichamen en rijksinstellingen. Naar aanleiding van het bezoek is een eerste verkenning van de zorg voor de overheidsinformatie op de eilanden gepubliceerd. Het algemene beeld is dat de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de Archiefwet BES nu niet ten volle kan worden gedragen. Daarvoor ontbreken simpelweg de basale voorzieningen en voorwaarden. De invulling van het wettelijk kader is nodig om tot effectief beheer te komen.

Het rapport doet uit oogpunt van de overheidsadministratie en het belang van het erfgoed een aantal aanbevelingen die zowel gericht zijn aan de bestuurscolleges als aan de Rijksoverheid.

Het rapport is door minister Slob, met zijn reactie, mede namens staatssecretaris Knops van Koninkrijksrelaties aangeboden aan de Tweede Kamer.  Minister Slob laat weten dat hij zich in de aanbevelingen kan vinden.