Maatregelen nodig bij opheffing Schadeschap Luchthaven Schiphol

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed heeft onderzoek gedaan naar het archiefbeheer bij het Schadeschap.

De aanleiding daarvoor was tweëerlei. Ten eerste bleek uit de Monitor Overheidsinformatie dat deze gemeenschappelijke regeling geen vastgestelde selectielijst heeft. Ten tweede bleek dat het Schadeschap binnenkort wordt opgeheven. 

Het onderzoek wees uit dat het Schadeschap maatregelen moet nemen in verband met zijn opheffing. Aangezien het instellingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling meldt dat de voorschriften voor archivering van de minister van Infrastructuur en Waterstaat gevolgd moeten worden, beveelt de Inspectie het Schadeschap aan om in overleg te treden met dat ministerie. 

Het Schadeschap heeft de aanbeveling inmiddels opgevolgd.

Foto van vliegveld Schiphol gezien vanaf de A5 en de spottersplek Polderbaan
Beeld: ©Rijksoverheid / Bart van Vliet

Schiphol