Rechterlijke macht

Als gevolg van de stelselwijziging rechterlijke organisatie maken de gerechten sinds 1 januari 2002 geen deel meer uit van het ministerie van Justitie.

Omdat noch de Archiefwet noch de Wet op de rechterlijke organisatie een specifieke zorgdrager voor de archiefbescheiden aanwijst, volgt uit artikel 41 van de Archiefwet dat de besturen van deze gerechten belast zijn met de zorg. Het gaat om 11 rechtbanken, 4 gerechtshoven en de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven

De Raad voor de Rechtspraak (2002) is het overkoepelend bestuur voor de gerechten.

Gerechtshof Amsterdam

Grondwet, artikel 16.

Wet op de rechterlijke organisatie, artikel 2. Wet op de rechterlijke indeling, artikel 2.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Grondwet, artikel 16.

Wet op de rechterlijke organisatie, artikel 2. Wet op de rechterlijke indeling, artikel 2.

Gerechtshof Den Haag

Grondwet, artikel 16.

Wet op de rechterlijke organisatie, artikel 2. Wet op de rechterlijke indeling, artikel 2.

Gerechtshof Den Bosch

Grondwet, artikel 16.

Wet op de rechterlijke organisatie, artikel 2. Wet op de rechterlijke indeling, artikel 2.

Hoge Raad der Nederlanden

Grondwet, artikel 16.

Wet op de rechterlijke organisatie, artikel 5.

Rechtbank Amsterdam

Grondwet, artikel 16.

Wet op de rechterlijke organisatie, artikel 2. Wet op de rechterlijke indeling, artikel 1.

Rechtbank Den Haag

Grondwet, artikel 16.

Wet op de rechterlijke organisatie, artikel 2. Wet op de rechterlijke indeling, artikel 1.

Rechtbank Gelderland

Grondwet, artikel 16.

Wet op de rechterlijke organisatie, artikel 2. Wet op de rechterlijke indeling, artikel 1.

Rechtbank Limburg

Grondwet, artikel 16.

Wet op de rechterlijke organisatie, artikel 2. Wet op de rechterlijke indeling, artikel 1.

Rechtbank Midden-Nederland

Grondwet, artikel 16.

Wet op de rechterlijke organisatie, artikel 2. Wet op de rechterlijke indeling, artikel 1.

Rechtbank Noord-Holland

Grondwet, artikel 16.

Wet op de rechterlijke organisatie, artikel 2. Wet op de rechterlijke indeling, artikel 1.

Rechtbank Noord-Nederland

Grondwet, artikel 16.

Wet op de rechterlijke organisatie, artikel 2. Wet op de rechterlijke indeling, artikel 1.

Rechtbank Oost-Brabant

Grondwet, artikel 16.

Wet op de rechterlijke organisatie, artikel 2. Wet op de rechterlijke indeling, artikel 1.

Rechtbank Overijssel

Grondwet, artikel 16.

Wet op de rechterlijke organisatie, artikel 2. Wet op de rechterlijke indeling, artikel 1.

Rechtbank Rotterdam

Grondwet, artikel 16.

Wet op de rechterlijke organisatie, artikel 2. Wet op de rechterlijke indeling, artikel 1.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Grondwet, artikel 16.

Wet op de rechterlijke organisatie, artikel 2. Wet op de rechterlijke indeling, artikel 1.

Raad voor de Rechtspraak

Wet op de rechterlijke organisatie artikel 84, eerste lid.

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie, artikel 2

Centrale Raad van Beroep

Beroepswet, artikel 1