Privaatrechtelijke zelfstandige bestuursorganen en personen met enig openbaar gezag bekleed

Privaatrechtelijke zbo’s en personen met enig openbaar gezag bekleed zijn aan te merken als archiefwettelijk zorgdrager voor zover hun openbaar gezag zich uitstrekt.

De achtergrond van hun ontstaan is als volgt samen te vatten: van bepaalde publieke taken vindt de overheid dat ze beter (efficiënter en deskundiger) door de particuliere sector kunnen worden uitgevoerd. Bij of krachtens wet wordt aan organen uit de particuliere sector een publieke taak opgedragen waarbij het orgaan ‘openbaar gezag’ krijgt om die taak te kunnen uitvoeren. Het kan gaan om stichtingen, verenigingen en bedrijven. Openbaar gezag houdt in dat het zbo volgens een wettelijk voorschrift eenzijdig de rechtspositie van een burger of rechtspersoon kan vaststellen of wijzigen.

Privaatrechtelijke instellingen die wettelijke taken uitvoeren zonder hierbij openbaar gezag uit te oefenen, zijn geen zelfstandige bestuursorganen. Op deze regel zijn wel uitzonderingen.

Conformiteitsbeoordelingsinstanties

Tabel met in de eerste kolom de naam van conformiteitsbeoordelingsinstanties, die onder archiefwettelijk toezicht vallen. In de tweede kolom de grondslag waarop het toezicht voor die organisatie is gebaseerd.

Aboma BV

Warenwet, artikel 7a.

Warenwetbesluit(en).

Arbeidsomstandighedenwet, artikel 20. Arbeidsomstandighedenbesluit, afdeling 1A.

Aanwijzingsbesluiten.

American Bureau of Shipping

Schepenbesluit 1965, artikel 6.

Schepenbesluit 2004,

artikel 23.

Wet scheepsuitrusting, artikel 4.

Besluit erkende organisaties Schepenwet.

Bureau Veritas Certification

Warenwet, artikel 7a.

Warenwetbesluit(en).

Arbeidsomstandighedenwet, artikel 20.

Arbeidsomstandighedenbesluit, afdeling 1A. Aanwijzingsbesluiten.

Chex Liftkeuringen

Warenwet, artikel 7a.

Warenwetbesluit(en).

Arbeidsomstandighedenwet, artikel 20.

Arbeidsomstandighedenbesluit, afdeling 1A. Aanwijzingsbesluiten.

DARE

Warenwet, artikel 7a.

Warenwetbesluit(en).

Telecommunicatiewet, artikel 10.9.

Aanwijzingsbesluiten.

DEKRA Certification B.V.

Warenwet, artikel 7a.

Warenwetbesluit(en).

Wet op de medische hulpmiddelen, artikel 10.

Aanwijzingsbesluiten.

Telecommunicatiewet, artikel 10.9. 

Det Norske Veritas (DNV)

Schepenbesluit 1965, artikel 6.

Schepenbesluit 2004,

artikel 23.

Wet scheepsuitrusting, artikel 4.

Besluit erkende organisaties Schepenwet.

Warenwet, artikel 7a.

Relevante Warenwetbesluiten.

Aanwijzingsbesluiten.

Dutch Certification Institute

Wet pleziervaartuigen 1996, artikel 7, eerste lid.

Aanwijzingsbesluiten.

Eerland Certification BV

Arbeidsomstandighedenwet, artikel 20.

Arbeidsomstandighedenbesluit, afdeling 1A.

Aanwijzingsbesluiten.

Erfgoedwet art. 5.2, lid 1

Energie Consult Holland BV

Warenwet, artikel 7a.

Warenwetbesluit(en).

Aanwijzingsbesluiten.

European Certification Bureau Nederland BV

Wet pleziervaartuigen 2016, art. 8, eerste lid.

Aanwijzingsbesluiten.

Kalibra International BV Metrologiewet art. 12

Keurmerkinstituut BV

Warenwet, artikel 7a.

Warenwetbesluit(en).

Jeugdwet, artikel 3.4.

Aanwijzingsbesluiten.

KIWA Nederland BV

Warenwet, artikel 7a.

Warenwetbesluit(en).

Erfgoedwet art. 5.2, lid 1

Arbeidsomstandighedenwet, artikel 20.

Arbeidsomstandighedenbesluit, afdeling 1A.

Besluit Gastoestellen.

Aanwijzingsbesluiten.

Liftinstituut

Warenwet, artikel 7a.

Warenwetbesluit(en).

Arbeidsomstandighedenwet, artikel 20.

Arbeidsomstandighedenbesluit, afdeling 1A.

Aanwijzingsbesluiten.

Lloyd’s Register Group

Onder andere Schepenbesluit 1965, artikel 6.

Schepenbesluit 2004,

artikel 23.

Wet scheepsuitrusting, artikel 4.

Besluit erkende organisaties Schepenwet.

Nippon Kaiji Kyokai

Onder andere Schepenbesluit 1965, artikel 6.

Schepenbesluit 2004, artikel 23.

Wet scheepsuitrusting, artikel 4.

Besluit erkende organisaties Schepenwet.

NMi Certin BV

Metrologiewet, artikel 12.

Wet op de kansspelen.

Aanwijzingsbesluiten.

Normec Certification BV

Erfgoedwet art. 5.2, lid 1

Registro Italiano Navale Netherlands BV

Schepenbesluit 1965, artikel 6.

Schepenbesluit 2004, artikel 23.

Wet scheepsuitrusting, artikel 4.

Besluit erkende organisaties Schepenwet.

Ricardo Certification BV Spoorwegwet art. 26.

SGS Nederland BV

Warenwet, artikel 7a.

Warenwetbesluit(en).

Arbeidsomstandighedenwet, artikel 20.

Arbeidsomstandighedenbesluit, afdeling 1A.

Aanwijzingsbesluiten.

Erfgoedwet art. 5.2, lid 1

Stichting Hobéon SKO Certificatie

Arbeidsomstandighedenwet, artikel 20.

Arbeidsomstandighedenbesluit, afdeling 1A.

Aanwijzingsbesluiten.

Erfgoedwet art. 5.2, lid 1

Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB)

Landbouwkwaliteitsbesluitwet, artikel 8.

Stichting Kwaliteitscontrole Alternatieve Landbouwproducten (SKAL)

Landbouwkwaliteitsbesluit 2007, artikel 11.

Besluit dierlijke producten, artikel 2.10.

Stichting Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL)

Warenwet, artikel 7a.

Warenwetbesluit(en).

Aanwijzingsbesluiten.

Telefication BV Telecommunicatiewet, artikel 10.9
TÜV Nederland

Warenwet, artikel 7a.

Warenwetbesluit(en).

Arbeidsomstandighedenwet, artikel 20.

Arbeidsomstandighedenbesluit, afdeling 1A.

Aanwijzingsbesluiten.

TÜV Rheinland Nederland

Arbeidsomstandighedenwet, artikel 20.

Arbeidsomstandighedenbesluit, afdeling 1A.

Wet scheepsuitrusting, artikel 4.

Telecommunicatiewet, artikel 10.9.

Aanwijzingsbesluiten.

TÜV SÜD Nederland BV Spoorwegwet, artikel 26.

Verispect BV

Waarborgwet 1986, artikel 7.

Metrologiewet, artikel 12.

Warenwet, artikel 7a.

Warenwetbesluit(en).

Aanwijzingsbesluiten.

Veturo BV

Warenwet, artikel 7a.

Warenwetbesluit(en).

Aanwijzingsbesluiten.

Vinçotte Nederland BV

Warenwet, artikel 7a.

Warenwetbesluit(en).

Arbeidsomstandighedenwet, artikel 20.

Arbeidsomstandighedenbesluit, afdeling 1A.

Aanwijzingsbesluiten.

Cultuurfondsen

Tabel met in de eerste kolom de naam van cultuurfondsen, die onder archiefwettelijk toezicht vallen. In de tweede kolom de grondslag waarop het toezicht voor die organisatie is gebaseerd.

Fonds voor cultuurparticipatie

Wet op het specifiek cultuurbeleid, artikel 9.

Het Nederlands Filmfonds

Wet op het specifiek cultuurbeleid, artikel 9.

Nederlands Letterenfonds

Wet op het specifiek cultuurbeleid, artikel 9.

Stichting Fonds Podiumkunsten

Wet op het specifiek cultuurbeleid, artikel 9.

Stichting Mondriaan Fonds

Wet op het specifiek cultuurbeleid, artikel 9.

Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Wet op het specifiek cultuurbeleid, artikel 9.

Gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering

Tabel met in de eerste kolom de naam van Gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering, die onder archiefwettelijk toezicht vallen. In de tweede kolom de grondslag waarop het toezicht voor die organisatie is gebaseerd.
Briedis jeugdbeschermers 

Jeugdwet 2014, artikel 1.1 en 3.5.

Burgerlijk Wetboek boek 1, art. 254 

Jeugdbescherming Noord

Jeugdwet 2014, artikel 1.1 en 3.5.

Burgerlijk Wetboek boek 1, art. 254 

Jeugdbescherming Regio Amsterdam

Jeugdwet 2014, artikel 1.1 en 3.5.

Burgerlijk Wetboek boek 1, art. 254 

Jeugdbescherming west

Jeugdwet 2014, artikel 1.1 en 3.5.

Burgerlijk Wetboek boek 1, art. 254 

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

Jeugdwet 2014, artikel 1.1 en 3.5.

Burgerlijk Wetboek boek 1, art. 254 

Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg

Jeugdwet 2014, artikel 1.1 en 3.5.

Burgerlijk Wetboek boek 1, art. 254 

Stichting Jeugdbescherming Brabant

Jeugdwet 2014, artikel 1.1 en 3.5.

Burgerlijk Wetboek boek 1, art. 254 

Stichting Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond

Jeugdwet 2014, artikel 1.1 en 3.5.

Burgerlijk Wetboek boek 1, art. 254 

Stichting De Jeugd- en gezinsbeschermers

Jeugdwet 2014, artikel 1.1 en 3.5.

Burgerlijk Wetboek boek 1, art. 254 

Stichting Intervence

Jeugdwet 2014, artikel 1.1 en 3.5.

Burgerlijk Wetboek boek 1, art. 254 

Stichting Jeugdbescherming Gelderland

Jeugdwet 2014, artikel 1.1 en 3.5.

Burgerlijk Wetboek boek 1, art. 254 

Stichting Jeugdbescherming Overijssel

Jeugdwet 2014, artikel 1.1 en 3.5.

Burgerlijk Wetboek boek 1, art. 254 

Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering

Jeugdwet 2014, artikel 1.1 en 3.5.

Burgerlijk Wetboek boek 1, art. 254 

Stichting Nidos

Jeugdwet 2014, artikel 1.1 en 3.5.

Burgerlijk Wetboek boek 1, art. 254 

Stichting Samen Veilig Midden-Nederland

Jeugdwet 2014, artikel 1.1 en 3.5.

Burgerlijk Wetboek boek 1, art. 254 

William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

Jeugdwet 2014, artikel 1.1 en 3.5.

Burgerlijk Wetboek boek 1, art. 254 

Particuliere Forensisch Psychiatrische centra

Tabel met in de eerste kolom de naam van Particuliere Forensisch Psychiatrische centra, die onder archiefwettelijk toezicht vallen. In de tweede kolom de grondslag waarop het toezicht voor die organisatie is gebaseerd.

De Kijvelanden FPC

Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden.

De Rooyse Wissel FPC

Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden.

Dr. S. van Mesdag FPC

Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden.

Pompestichting FPC

Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden.

Van der Hoeven FPC

Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden.

Particuliere justitiële jeugdinrichtingen

Tabel met in de eerste kolom de naam van Particuliere justitiële jeugdinrichtingen, die onder archiefwettelijk toezicht vallen. In de tweede kolom de grondslag waarop het toezicht voor die organisatie is gebaseerd.

Intermetzo
JJI Lelystad 

Beginselenwet justitiele jeugdinrichtingen, artikel 3a.

Juvaid JJI

Beginselenwet justitiele jeugdinrichtingen, artikel 3a.

Teylingereind JJI

Beginselenwet justitiele jeugdinrichtingen, artikel 3a.

Keuringsdiensten

Tabel met in de eerste kolom de naam van Keuringsdiensten, die onder archiefwettelijk toezicht vallen. In de tweede kolom de grondslag waarop het toezicht voor die organisatie is gebaseerd.

Stichting Bloembollen Keuringsdienst (BKD)

Landbouwkwaliteitsbesluitwet, artikel 8.

Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ)

Besluit dierlijke producten, artikel 2.10.

Stichting Kwaliteitscontrole Alternatieve Landbouwproducten (SKAL)

Landbouwkwaliteitsbesluitwet, artikel 8.

Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst Zaaizaad en Pootgoed Landbouwgewassen (NAK)

Zaaizaad- en plantgoedwet 2005, artikel 19.

Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw (NAK-Tuinbouw)

Zaaizaad- en plantgoedwet 2005, artikel 19.

Waarborgfondsen

Edelmetaal Waarborg Nederland BV

Waarborgwet 1986, artikel 7.

Waarborg Holland NV

Waarborgwet 1986, artikel 7.

Registratiecommissies

Federatie van Gezondheidspsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) registratiecommissie

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, artikel 14 en 15.

KNMG specialisten registratiecommissies

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, artikel 14 en 15.

KNMP specialisten registratiecommissie

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, artikel 14 en 15.

KNMT specialisten registratiecommissie

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, artikel 14 en 15.

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (VenVN) registratiecommissie Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, artikel 14 en 15.

Clusters die onder het archiefwettelijk toezicht vallen

Tabel met in de eerste kolom de naam van alle clusters, die onder archiefwettelijk toezicht vallen. In de tweede kolom de grondslag waarop het toezicht voor die organisatie is gebaseerd.
Hogescholen

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikel 1.8

Medisch-ethische toetsingscommissies (METC) Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, artikel 16
Notarissen 

Wet op het notarisambt, artikel 1 aanhef en sub l en art. 110

Scholen voor Middelbaar Beroeps Onderwijs 

Wet educatie en beroepsonderwijs, art. 7.4.5a

Overige

Tabel met in de eerste kolom de naam van alle overige organisaties, die onder archiefwettelijk toezicht vallen. In de tweede kolom de grondslag waarop het toezicht voor die organisatie is gebaseerd.

De Nederlandsche Bank NV

Bankwet 1998, artikel 1, lid a en artikel 4.

FMMU Advies B.V.      

Uitspraak 201304908/3/A2 en 201307828/2/A2

Landelijke Examencommissie Stichting Vakbekwaamheid Horeca (LEC-SVH) Drank- en Horecawet, art. 8 lid 5. 

Nederlandse Publieke Omroep (NPO)

Mediawet 2008, artikel 2.2.

Nederlandse Transplantatie Stichting

Wet op de orgaandonatie, artikel 24.

Radboud Universiteit Nijmegen Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikel 1.8

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Wet educatie en beroepsonderwijs, artikel 1.5.1

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)

Wet houdende vaststelling regeling ten aanzien van de Stichting tot verzorging en afwikkeling van pensioensaangelegenheden gewezen overheidspersoneel van Indonesië, artikel 1.

Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Wet op het financieel toezicht, artikel 1:25.

Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting

Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting, artikel 1.e.v.

Stichting Participatiefonds

Besluit vervangingsfonds en participatiefonds 2011, artikel 2.

Stichting Raad voor Accreditatie

Wet aanwijzing nationale accreditatie-instantie, artikel 2.

Stichting Reclassering Nederland

Reclasseringsregeling 1995, artikel 4.

Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO)  Mediawet, artikel 2.60a

Stichting Vakopleiding Automobiel- en Motorbedrijf (IBKI)

Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993, artikel 2.

Regeling rijonderricht motorrijtuigen 2009, artikel 2.

Stichting Vervangingsfonds

Besluit vervangingsfonds en participatiefonds 2011, artikel 2.

Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) Woningwet, art. 53a.

Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht

Algemeen Militair Ambtenarenreglement, artikel 90a.

Regeling Ziektekostenverzekering Militairen. 

Universiteit van Tilburg Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikel 1.8
Vrije Universiteit Amsterdam Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikel 1.8