Ministeries en hun dienstonderdelen

Het eerste lid van artikel 23 van de Archiefwet 1995 wijst de ministers aan als zorgdrager voor hun archiefbescheiden.

Ministeries zijn complexe organisaties die bestaan uit een beleidskern en uitvoeringsdiensten. De beleidskern is onderverdeeld in directoraten-generaal, waaronder meerdere directies werkzaam kunnen zijn. De uitvoeringsdiensten kunnen verschillende rechtsvormen hebben, al naar gelang het wenselijk is dat ze over een zekere mate van zelfstandigheid beschikken. Ook de uitvoeringsdiensten staan echter volledig onder de bevelen van de minister. Een aantal uitvoeringsdiensten heeft zelf ook weer buitendiensten. Een overzicht van de onderdelen van ministeries vindt u op https://almanak.overheid.nl/.

Ministeries

 • Ministerie van Algemene Zaken
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Ministerie van Defensie
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van FinanciĆ«n
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport