Reactie directie Erfgoedpark Batavialand op rapport inspectie beheer van de maritieme rijkscollectie

Dit is de reactie van de directeur bestuurder van Erfgoedpark Batavialand op de aanbevelingen in het inspectierapport Beheer maritieme rijkscollectie. Erfgoedpark Batavialand beheert de maritieme archeologische rijkscollectie. Deze collectie is in 2016 in beheer overgedragen door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Per 1 januari 2022 is Erfgoedpark Batavialand belast met een beheertaak op grond van de Erfgoedwet. De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed heeft in november 2021 een inspectie uitgevoerd of het beheer voldoet aan de hieraan gestelde normen in de Erfgoedwet.