Beheer rijkscollectie door ministeries in de meeste gevallen op orde

De rijkscollectie in de rijkskantoren van ministeries wordt professioneler beheerd nu het beheer is gecentraliseerd bij vier facilitair concern-dienstverlenende organisaties van de rijksoverheid. Ook het beheer door enkele ministeries die hiervoor nog zelf verantwoordelijk zijn en door de colleges van Staat is in het algemeen op orde. Bij het ministerie van Defensie zijn wel tekortkomingen geconstateerd en worden maatregelen genomen om dit te herstellen.

Foto: Schilderij in één van de gebouwen van de Tweede Kamer op het Binnenhof.

Geen zicht op rijkscollectie in eigen bezit

Een belangrijke constatering is dat er geen zicht is op welke delen van collecties in eigen bezit van ministeries en colleges van Staat tot de rijkscollecties behoren. Het vaststellen van de culturele waarde van deze collecties vindt niet plaats. Hierdoor ontbreekt een volledig inzicht van de in de rijkskantoren aanwezige rijkscollectie. Ook kan dit gevolgen hebben voor de kwaliteit van het beheer van deze collecties. De Inspectie bepleit een vereenvoudiging van de waarderingssystematiek.

Onderzoek Inspectie

Dit zijn twee van de conclusies in het rapport over het beheer door ministeries en colleges van Staat van de rijkscollectie in tijdelijk beheer gegeven door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Ministeries en colleges van Staat beheren de rijkscollectie die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in tijdelijk beheer heeft gegeven. De organisatie van het beheer door ministeries is sinds een aantal jaren voor een belangrijk deel gecentraliseerd bij vier facilitair concern-dienstverleners van de Rijksoverheid. De Inspectie heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het beheer van rijkscollectie door facilitaire dienstverleners, enkele ministeries die zelf beheren en de colleges van Staat.

Staatssecretaris Uslu betrekt suggesties bij evaluatie Erfgoedwet

In haar reactie geeft de staatssecretaris Uslu van cultuur aan het belang te onderschrijven van de waardering en het beheer van rijkscollectie in eigen bezit van de beheerders. De staatsecretaris betrekt de suggesties van de Inspectie om dit proces te verbeteren bij de evaluatie van de Erfgoedwet. Staatssecretaris Uslu heeft op 13 juni 2023 de brief aangeboden aan de Tweede Kamer.