Positieve reacties museale instellingen bij presentatie monitorresultaten

Op woensdag 6 juni ging de Erfgoedinspectie in gesprek met ruim 20 contactpersonen van museale instellingen die rijkscollectie beheren, zoals het Zuiderzeemuseum en het Rijksmuseum Boerhaave. Onderwerp was de presentatie van de resultaten van de Monitor Erfgoedinspectie 2017-2018 museale instellingen.

Decoratieve afbeelding
Voorbeeld van individuele kleurenrapportage uit de Monitor Erfgoedinspectie 2017-2018

Welke trends doen zich voor in het collectiebeheer, wat gaat goed en wat verdient aandacht? De contactpersonen reflecteerden op de getoonde grafieken en vragen van de inspecteurs. Onderling werden constructieve discussies gevoerd over bijvoorbeeld de registratie, het behoud en de toegankelijkheid van collectie. Waar relevant werden links gelegd naar het recente 'Sectoradvies Musea' van de Raad voor Cultuur en de beleidsbrief ‘Cultuur in een open samenleving’.

De reacties van de deelnemers op de bijeenkomst waren positief. Ook de Erfgoedinspectie kijkt met een goed gevoel terug op de bijeenkomst en gebruikt de opbrengsten onder meer bij de voorbereiding van het werkprogramma 2019-2020.