Toezicht op collecties van nationaal belang

Dat de Erfgoedinspectie toezicht houdt op de museale en niet-museale beheerders van de rijkscollectie is niet nieuw. Wel nieuw is dat met de inwerkingtreding van de  Erfgoedwet ook toezicht  wordt gehouden op 7 musea die geen rijkscollectie beheren.

Infographic met de titel 'beheer en behoud van de rijkscollectie'. Hierin wordt weergegeven welke beheerders van rijkscollectie rechtstreeks onder het toezicht van de Erfgoedinspectie vallen (nu Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed). Dit zijn zowel museale beheerders zoals de Musea en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Alswel de niet-museale beheerders: Departementen, College van Staat, Rechtbanken en Ambassades.Zij worden genormeerd aan de hand van de normenset (1) bewaaromstandigheden, (2) Schade, (3) Registratie, (4) Toezicht, (5) Veiligheidszorg en (6) Toegankelijkheid.

Deze musea beheren een collectie die van nationaal belang is. Voor het beheer van deze collecties verstrekt het Ministerie van OCW subsidie. De normen voor het beheer van de rijkscollectie, voor bijvoorbeeld registratie en conservering, zijn ook van toepassing op de musea met nationale collecties. De Erfgoedinspectie gaat er op toezien of de musea de normen naar behoren toepassen.