Toezicht op collecties van nationaal belang

Dat de Erfgoedinspectie toezicht houdt op de museale en niet-museale beheerders van de rijkscollectie is niet nieuw. Wel nieuw is dat met de inwerkingtreding van de  Erfgoedwet ook toezicht  wordt gehouden op 7 musea die geen rijkscollectie beheren.

beheer en behoud rijkscollectie infographic

Deze musea beheren een collectie die van nationaal belang is. Voor het beheer van deze collecties verstrekt het Ministerie van OCW subsidie. De normen voor het beheer van de rijkscollectie, voor bijvoorbeeld registratie en conservering, zijn ook van toepassing op de musea met nationale collecties. De Erfgoedinspectie gaat er op toezien of de musea de normen naar behoren toepassen.