Beheer rijkscollectie op orde maar er zijn risico’s

In “Zicht op de rijkscollectie” ligt de focus op de museale beheerders en concludeert de Erfgoedinspectie dat het beheer van de rijkscollectie in het algemeen op orde is. 

Decoratieve afbeelding
Afbeelding van een depotstellage in het Tropenmuseum. Er zijn verschillende beelden uit Azië afgebeeld.

De meeste musea hebben bijvoorbeeld toereikende beleidskaders voor het collectiebeheer. Ook is de kans op vermissingen afgenomen door een verbetering van de collectieregistraties.

Er zijn echter ook risico’s vastgesteld. Zo blijkt dat de personele capaciteit voor het collectiebeheer bij meerdere musea onder druk staat. Enerzijds hebben musea op personeelskosten bezuinigd, terwijl anderzijds in toenemende mate tentoonstellingen, bruiklenen en nevenactiviteiten extra capaciteit van de beheerorganisatie vragen.

Ook komt naar voren dat bij meerdere musea de klimaatbeheersing en de depotfaciliteiten niet toereikend zijn. Op termijn kan dit gevolgen hebben voor de conditie van de collecties. 

Een andere constatering is dat musea niet altijd aantoonbaar beschikken over een actuele analyse van veiligheidsrisico’s voor de collectie en een mede daarop gebaseerd veiligheidsbeleid. Daardoor zijn mogelijk risico’s door bijvoorbeeld klimaatveranderingen en meer collectiemobiliteit niet altijd ondervangen.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft  “Zicht op de rijkscollectie” aan de Tweede Kamer aangeboden. Zij deelt de conclusies in het rapport. Daarbij geeft zij aan dat de resultaten van het onderzoek al hun uitwerking hebben gekregen in de Erfgoedwet. Daarnaast onderschrijft de minister dat verbeteringen dienen plaats te vinden op het niveau van de individuele musea. De Erfgoedinspectie toetst de realisatie hiervan.