Inspectie zoekt archeologische rapporten

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed gaat opnieuw een inventarisatie uitvoeren naar uitgebleven ‘Malta-rapporten’.

Afbeelding met de tekst 'Inspectie zoekt ontbrekende 'Malta-rapporten''

Ontbrekende archeologische rapporten

De komende periode wordt onderzocht van welke archeologische onderzoeken uit de periode 2002-2011  geen rapport is gepubliceerd. Na eerdere activiteiten gaat de Inspectie nu de balans opmaken van de rapportages van de eerste 'Malta-jaren'. Welke rapporten ontbreken nog? Zijn ze nooit gepubliceerd of moeilijk vindbaar bijvoorbeeld omdat ze niet in het e-depot DANS en/of de bibliotheek van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn geplaatst? Of is het onderzoek nog onderhanden?

Archeologische bedrijven, gemeenten en universiteiten zullen over enige tijd benaderd worden over ontbrekende rapporten uit de periode 2002-2011. De Inspectie hoopt zo een definitief overzicht te krijgen van onderzoeken die wel in Archis staan, maar waarvan geen rapport bestaat. Hiervan zullen te zijner tijd lijsten op de website van de Inspectie geplaatst worden.