Informatie over handel in cultuurgoederen tussen Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie

De  Europese Unie  en het Verenigd Koninkrijk hebben een akkoord bereikt over een nieuw partnerschap. Vanaf 1 januari 2021 moeten douaneformaliteiten worden vervuld voor onder andere de handel en transport van goederen tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU).

Vergunning nodig voor uitvoer van cultuurgoederen naar het Verenigd Koninkrijk

De Europese Commissie heeft een 'Notice on Travelling between the EU and the UK' gepubliceerd op 2 december 2020. De Mededeling gaat in op o.a. visumvereisten, douaneformaliteiten, BTW, accijnzen, in en uitvoerbeperkingen en verboden.

Voor cultuurgoederen (zie 5.5 van de Notice) is onderstaande opgenomen:

  • een uitvoervergunning voor het VK moet worden aangevraagd voor goederen die voldoen aan Verordening nr 116/2009  vanaf 1 januari 2021 aan het eind van de overgangsperiode (dit geldt voor Noord Ierland en Verenigd Koninkrijk); 
  • ook moet de nodige zorgvuldigheid worden betracht bij de aankoop of verwerving van cultuurgoederen in het VK alvorens deze de Europese Unie of Noord Ierland worden binnengebracht.

Bruikleen cultuurgoederen die voor 31-12-2020 zijn uitgevoerd naar het Verenigd Koninkrijk, tijdelijke oplossing

Voor cultuurgoederen die voor 31-12-2020 als bruikleen zijn uitgevoerd naar het Verenigd Koninkrijk (VK) is een tijdelijke oplossing gevonden. Als musea met de gebruikelijke transportdocumenten aan kunnen tonen dat sprake is van terugkerende goederen, hoeven geen invoerrechten te worden betaald.

Voorwaarde om voor deze vrijstelling in aanmerking te komen is dat de goederen terugkeren binnen drie jaar nadat ze naar het VK werden overgebracht. Deze tijdelijke oplossing zal in principe tot drie jaar gelden na uitvoer van de cultuurgoederen en uiterlijk tot drie jaar na het einde van de Brexit-overgangsfase op 31 december 2020. Dit geldt ook voor langdurige bruiklenen die zich nu in het VK bevinden.  De goederen moeten terugkeren in ongewijzigde staat, dat wil zeggen in de staat waarin zij werden uitgevoerd. In de praktijk betekent dit dat bij terugkeer van de bruiklenen vanuit het VK naar Nederland geen BTW-afdracht zal gelden. Per 1 januari 2021 moeten dan douaneformaliteiten worden vervuld voor de handel met het VK.

Voorbeeld Als een cultuurgoed wordt uitgevoerd op 12 november 2020, dan geldt hiervoor de termijn van wederinvoer van drie jaar, en moet een cultuurgoed terugkeren uiterlijk op 12 november 2023.

Invoer van cultuurgoederen uit het Verenigd Koninkrijk

Met ingang van 28-12-2020 is ook EU wetgeving van kracht die het binnenbrengen van illegaal uitgevoerde cultuurgoederen verbiedt die buiten de EU zijn ontdekt of vervaardigd. Zie daarvoor ook de Verordening 2019/880.

Meer informatie over Brexit

Meer over het vrij invoeren van terugkerende goederen is te vinden:

  • in de Guidance Customs Procedures (zie pagina 14). 
  • voor de geactualiseerde versie van de Brexit Impact Scan, een regelhulp voor ondernemers, is online in te vullen;
  • ATA-carnet; om bij tijdelijke uitvoer oponthoud en administratieve rompslomp aan de grens te beperken, kan ook gebruik worden gemaakt van een ATA-carnet. Dit internationale douanedocument is een soort paspoort voor cultuurgoederen. Aan de hand van dit internationale douanedocument is het eenvoudiger om cultuurgoederen tijdelijk uit te lenen aan derde landen. Met een ATA-carnet hoeven er geen btw, invoerrechten of borgsommen betaald te worden. Bovendien vereenvoudigt het de douaneprocedures, omdat er één document wordt gebruikt. Dit ATA-carnet kan worden aangevraagd via de Kamer van Koophandel;

  • voor andere vragen over douaneformaliteiten, zoals het aanvragen van een identificatienummer (een EORI-nummer, nodig bij een douaneaangifte), kunt u ook de Nationale Helpdesk (088-1566655) of de website van de Douane raadplegen;

  •  meer info over douaneformaliteiten in het Verenigd Koninkrijk vindt u op de website van de Britse overheid.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed of de Nationale Helpdesk (088 1566655). 

Deze pagina is bijgewerkt op 11 januari 2021.