Rapport over de informatiehuishouding van het kerndepartement van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Dit is het rapport over de informatiehuishouding van het kerndepartement van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat door de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. Het gaat over de naleving van de Archiefwet 1995 waaronder de kaders en randvoorwaarden en het informatiebeheer in de praktijk.

De inspectie is uitgevoerd in januari en februari van 2024. Het maakt onderdeel uit van een pilot die de Inspectie uitvoert voor de ontwikkeling van organisatiegerichte inspecties.

Bij dit rapport hoort de aanbiedingsbrief van de Inspectie (april 2024) en de reactie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (mei 2024).