Aanbiedingsbrief rapport Anne Frank Huis

Dit is de aanbiedingsbrief bij het inspectierapport over het Anne Frank Huis. De Anne Frank Stichting beheert de geschriften van Anne Frank en heeft hiertoe een bruikleenovereenkomst met het NIOD. De geschriften van Anne Frank behoren tot de Rijkscollectie waardoor de Erfgoedwet hierop van toepassing is.