Rapport naleving Archiefwet 1995 bij archivering van informatie van het Directeuren Overleg Alcohol

De Erfgoedinspectie heeft onderzoek gedaan naar de naleving van de Archiefwet bij de archivering van de informatie van het Directeuren Overleg Alcohol (DOA) door het ministerie van VWS in 2008. Aanleiding hiervoor was onduidelijkheid over het verslag van het DOA van 7 maart 2008. Het rapport is aangeboden aan de staatssecretaris van VWS. Deze heeft gereageerd op de aanbevelingen van de Erfgoedinspectie.

Decoratieve afbeelding van een architectonisch element van Gebouw de Resident te Den Haag, kantoorgebouw waar Ministerie van VWS is gevestigd