Wel digitaal, nog niet duurzaam

Het rapport “Wel digitaal, nog niet duurzaam” over het digitaal  informatiebeheer bij de departementen is door de minister aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit rapport is een vervolg op het rapport 'Duurzaam duurt het langst' van de Erfgoedinspectie, waarvan de inspecties vier jaar geleden zijn uitgevoerd.

Reactie van de minister aan de Tweede Kamer

Op 11 juni 2018 stuurde minister Slob, mede namens zijn collega van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een inhoudelijke reactie aan de Tweede Kamer onder andere naar aanleiding van de aanbevelingen in dit rapport.