Kwaliteit een zorg? Kwaliteitszorg en zelfregulering in de Nederlandse archeologie.

Rapport over een onderzoek van de Erfgoedinspectie bij opgravingen en proefsleufprojecten tussen 2008 en 2010. Onder meer over de vraag of medewerkers zich aan de vergunningvoorschriften houden en of ze een intern kwaliteitszorgsysteem gebruiken.