Thema Archiefwet en AVG, resultaten monitor Overheidsinformatie 2019-2020

Tussen de Archiefwet en de AVG bestaan raakvlakken, bijvoorbeeld op het gebied van bewaartermijnen. De Inspectie heeft in de monitor Overheidsinformatie 2019-2020 een aantal vragen gesteld over deze raakvlakken aan de organisaties onder haar toezicht (de centrale overheid). Deze publicatie bevat een weergave van de antwoorden, die door de organisaties zijn gegeven.

decoratieve afbeelding
Thema Archiefwet en AVG | monitor 2019-2020