Werkprogramma 2013-2014

In het werkprogramma 2013-2014 wordt toegelicht hoe de Erfgoedinspectie haar toezicht zal vormgeven voor deze jaren. Prioriteiten worden daarin benoemd en te verwachten resultaten worden beschreven. In het  jaarverslag 2013-2014 legt de Erfgoedinspectie verantwoording af over de uitvoering van het dit werkprogramma.