Brief voortgang informatiehuishouding Toeslagen

In 2020 heeft de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed een onderzoek uitgevoerd naar de staat van de informatiehuishouding bij Dienst Toeslagen van het ministerie van Financiën. Begin 2024 is deze voortgang opnieuw beoordeeld.

Deze brief aan het ministerie van Financiën bevat het algemene beeld met conclusie en daarnaast essentiële verbeterpunten. Met de Dienst Toeslagen is afgesproken dat zij de Inspectie regelmatig informeert over de vorderingen. In januari 2025 zal de voortgang opnieuw worden beoordeeld.