Brief en rapport vermeende vermissing 'VOC-schip Rooswijk'

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed heeft naar aanleiding van een burgervraag een onderzoek gedaan naar de toedracht van de vermeende vermissing van het archief 'VOC-schip de Rooswijk'. Dit archief bevat voornamelijk dossiers over de berging van het  schip.

Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat het archief (administratief) vermist was, maar inmiddels is teruggevonden. Bij de uitlening van het archief van het ministerie van Financiën in 2017 aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zijn de betreffende dossiers ten onrechte terecht gekomen in het eigen archief van het ministerie van BZK. Dit is pas onderkend na interventie van de Inspectie.

De bevindingen van dit onderzoek zijn vastgelegd in het rapport vermeende vermissing archief 'VOC-schip de Rooswijk'. Aanbevelingen zijn aangeboden aan beide ministeries en hen is verzocht de aanbevelingen uiterlijk voor 1 september 2024 op te volgen.