Inspectie beheer collectie Nationaal Glasmuseum

In 2017 heeft de Inspectie vastgesteld dat er grote tekortkomingen waren in de registratie van de glascollectie. De uitgevoerde inspectie in oktober 2022 heeft zich primair gericht op de realisatie van de verbeteringen van deze registratie en is er vastgesteld dat de tekortkomingen in de registratie van de glascollectie door een voortvarende aanpak voor een groot deel zijn weggenomen.

Met deze brief beschouwt de Inspectie het geïntensiveerde toezicht naar aanleiding van het inspectierapport 2017 als beëindigd. Door middel van de reguliere toezichtactiviteiten stelt de Inspectie zich op de hoogte van de verdere ontwikkelingen in het beheer van de collectie van het Nationaal Glasmuseum.