Waar is rijkscollectie te zien?

De rijkscollectie en andere collecties die onder de Erfgoedwet vallen zijn te zien in ca. 35 musea door het hele land. Bekende musea zijn onder andere het Rijksmuseum Amsterdam, het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem,  Rijksmuseum het Muiderslot in Muiden en het Nationaal Militair Museum in Soest. 

Ook is rijkscollectie te zien in voor publiek toegankelijke ruimten in ministeries en andere gebouwen van de rijksoverheid, zelfs in het buitenland bij ambassades en consulaten. 

Digitaal toegankelijk

Steeds meer is de rijkscollectie digitaal te zien, omdat musea en de rijksoverheid investeren in het digitaal toegankelijk maken van de rijkscollectie. Dit is belangrijk, omdat het grootste deel van de rijkscollectie in museumdepots is opgeslagen en daar niet kan worden bekeken. De rijkscollectie die digitaal toegankelijk is gemaakt is te zien op de websites van musea of andere instellingen, zoals Collectie Gelderland. Een aantal musea heeft een App gemaakt waarmee de collectie toegankelijk is gemaakt.

De rijksoverheid heeft een centrale database ontwikkeld waarin ook steeds meer rijkscollectie en collecties van andere musea zijn te zien, de Collectie Nederland. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beheert de database Collectie Nederland.