Wijziging douanecodes voor cultuurgoederen

Bij het aanvragen van een uitvoervergunning voor cultuurgoederen moet vanaf januari 2022 in sommige gevallen een andere goederencode worden opgegeven dan voorheen. Het is belangrijk dat de goede codes worden gebruikt omdat dit de uitvoer van deze goederen vergemakkelijkt.  

Afbeelding met het logo van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed met de tekst 'Wijziging douanecodes voor cultuurgoederen'.

Uitvoervergunning cultuurgoederen

Cultuurgoederen, voorwerpen met een bijzondere historische of culturele waarde, mogen veelal alleen met een vergunning uit de Europese Unie worden uitgevoerd. Of een vergunning nodig is, hangt af van de waarde en de ouderdom van het voorwerp dat uitgevoerd wordt. Nadere informatie over het aanvragen van een uitvoervergunning vindt u hier.

Wijziging GN-codes

Bij de uitvoer van cultuurgoederen uit de EU worden zogenaamde GN-codes (“Gecombineerde Nomenclatuur”) gebruikt. Door gebruik te maken van deze codes wordt het internationale handelsverkeer voor alle betrokken partijen wereldwijd vergemakkelijkt. Met ingang van 1 januari 2022 zijn deze GN-codes aangepast. 

Bij de invoer van goederen in de EU worden TARIC-codes gebruikt. Een TARIC-code bestaat uit de GN-code, aangevuld met enkele cijfers. Aan de hand van de TARIC-code wordt bepaald hoeveel invoerrechten en belastingen (BTW) er betaald moeten worden, en of er invoerbeperkingen gelden. Deze codes zijn dus ook per 1 januari 2022 gewijzigd.

Heeft u vragen over de wijzigingen?

De actuele GN- en TARIC-codes zijn te raadplegen via de Douane Tarief Voorziening. De meest gebruikte codes voor cultuurgoederen zijn in de nomenclatuur te vinden in Afdeling XXI, Hoofdstuk 97.

Voor vragen over het gebruik en de wijziging van de goederencodes kunt u contact opnemen met de BelastingTelefoon Douane: 0800-0143. Bestaande zakelijke klanten van de Douane kunnen contact opnemen met de Nationale Helpdesk Douane.