Behandeling van aanvragen voor uitvoervergunningen voor cultuurgoederen

In deze publicatie met beslisschema heeft de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed uitgewerkt hoe zij komt tot een beslissing op een aanvraag voor een uitvoervergunning voor cultuurgoederen. Het beslisschema en de toelichting dienen ter verduidelijking; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.