Hoe zit het met wetgeving over beschermde dier- en plantensoorten (CITES-wetgeving)

Het is mogelijk dat in cultuurgoederen materialen zijn verwerkt van beschermde dier- en plantensoorten. In dat geval moet u bij invoer in Nederland een verklaring of vergunning van de autoriteiten in het land van herkomst laten zien aan de Nederlandse douane. Dit is ook het geval bij uitvoer uit Nederland. In Nederland kan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)  u meer informatie geven over de lijst van beschermde dier- en plantensoorten, en waar u een vergunning kunt aanvragen.