Hoe zit het met wetgeving over beschermde dier- en plantensoorten (CITES-wetgeving)

Het is mogelijk dat in cultuurgoederen materialen zijn verwerkt van beschermde dier- en plantensoorten. In dat geval moet u bij invoer in Nederland een verklaring of vergunning van de autoriteiten in het land van herkomst laten zien aan de Nederlandse douane. Dit is ook het geval bij uitvoer uit Nederland. In Nederland kan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)  u meer informatie geven over de lijst van beschermde dier- en plantensoorten, en waar u een vergunning kunt aanvragen. 

Nieuwe beleidsregel olifantenivoor

Op 19 april 2022 heeft de Minister voor Natuur en Stikstof een nieuwe beleidsregel ingesteld om olifantenivoor extra te beschermen door middel van certificaten voor handel binnen de Europese Unie en van invoervergunningen en wederuitvoercertificaten voor olifantenivoor. Nadere informatie over olifantenivoor in relatie tot onder meer museale voorwerpen en muziekinstrumenten is gepubliceerd in de Staatscourant jaargang 2022 Nr. 11029 op 22 april 2022.