De Archiefwet en berichtenapps

De Archiefwet is van toepassing op sms en Whatsapp berichten als zij voor het werk zijn ontvangen of verstuurd.

Decoratieve afbeelding
Afbeelding met de tekst 'Overheid, WhatsApp en de Archiefwet' met logo van de Inspectie

In maart van dit jaar deed de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in verband hiermee een belangrijke uitspraak.  

Het in het informatiebeheer brengen van deze berichten mag een uitdaging worden genoemd. Daarom ontwikkelt het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) een werkwijze  voor de rijksoverheid om deze berichten te kunnen archiveren.

De Inspectie heeft in het rapport Webarchivering: Het archiveren van websites en uitingen op sociale media (2016) al aanbevelingen gedaan voor het zorgen voor een beleidskader voor archivering van sociale media. En het opnemen van officiële, zakelijke uitingen op sociale media met een bewaartermijn in de selectielijst. Het is belangrijk dat de ontwikkelde werkwijze  toegepast wordt bij de hele overheid en zich niet beperkt tot het Rijk.