Ik ben mijn diploma kwijt. Hoe vind ik mijn eindexamenresultaten terug?

U kunt in veel gevallen uw examenresultaten terugvinden in het diplomaregister van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Of uw gegevens daarin staan hangt af van het soort onderwijs en het jaar waarin u examen heeft gedaan. Bij de DUO kunt u ook een verklaring van afgelegd examen opvragen.

U kunt ook gegevens opvragen bij de onderwijsinstelling waar u examen heeft gedaan. Onderwijsinstellingen moeten hun gegevens tijdelijk bewaren. In het informatieblad 'Mijn diploma kwijt, wat nu?' leest u onder andere hoe lang de onderwijsinstellingen uw gegevens moeten bewaren.