Handreiking weten of vergeten

Op het Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA) is de handreiking Weten of vergeten verschenen. De handreiking gaat in op de toepassing van AVG en Archiefwet bij het informatiebeheer van overheidsorganisaties. Wanneer informatiebeheerders en privacyexperts samenwerken, kunnen beide wetten in samenhang worden uitgevoerd. De handreiking gaat in op de raakvlakken tussen de wetten, geeft uitleg en advies.

Decoratieve afbeelding
Afbeelding met de tekst 'Weten of Vergeten' met de ondertitel 'Handreiking AVG en Archiefwet'

De Inspectie verwacht dat de handreiking een bijdrage kan leveren aan een harmonieuze toepassing van Archiefwet en AVG.

De Inspectie heeft in 2019 de raakvlakken tussen beide wetten in de volgende thema’s op een rijtje gezet:

  • Bewaren van overheidsinformatie
  • Vernietigen van overheidsinformatie
  • Vaststellen van bewaartermijnen
  • Aanpak: het beheer van persoonsgegevens

De focus ligt daarbij op het informatiebeheer voor overbrenging naar een bewaarplaats in lijn met onze taak.