Raakvlakken tussen de AVG en de Archiefwet

De Inspectie heeft op een rij gezet hoe om te gaan met de Archiefwet in relatie tot de AVG. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG bepaalt de regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland. De Archiefwet regelt het informatiebeheer van de overheid. Archiefbescheiden bevatten vaak persoonsgegevens. De AVG is rechtstreeks van toepassing in de hele Europese Unie.

Afbeelding van de Europese vlag met in het midden tussen de sterren een hangslot
Beeld: ©Public Domain

Overheidsorganen hebben dus bij het beheer van deze gegevens doorgaans zowel met de AVG als met de Archiefwet te maken. Beide wetten moeten dan ook in onderlinge samenhang bekeken worden.

Er leven nog veel vragen in het veld over de plicht tot bewaren en vernietigen van archiefbescheiden met persoonsgegevens.  Wat is er nu verplicht? Wat mag er wel en wat mag niet op basis van welke wet? Het is bijvoorbeeld niet zo dat archiefbescheiden met persoonsgegevens altijd vernietigd moeten worden als ze niet meer noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering: er bestaat ook het algemeen belang dat belangrijke archiefbescheiden blijvend worden bewaard.  De Inspectie heeft nu raakvlakken tussen beide wetten in de volgende thema’s voor u op een rijtje gezet.

  • Bewaren van overheidsinformatie
  • Vernietigen van overheidsinformatie
  • Vaststellen van bewaartermijnen
  • Aanpak: het beheer van persoonsgegevens

De focus ligt daarbij op het informatiebeheer voor overbrenging naar een bewaarplaats in lijn met onze taak. Lees hier meer over bij dit Onderwerp.