In- en uitvoermeldingen Douane

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed en de Douane werken samen bij het toezicht op de in- en uitvoer van cultuurgoederen.

Tussen de ministeries van Financiën en OCW zijn afspraken gemaakt met betrekking tot de controle op de in- en uitvoer van cultuurgoederen (zie de Kaderovereenkomst en het Handhavingsplan). De basis hiervoor is de cultuurwetgeving. Mogelijke onrechtmatigheden bij controle op het buitengrensoverschrijdende cultuurgoederenverkeer kunnen worden gemeld aan de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed.

U kunt gebruik maken van onderstaand formulier om meldingen te doen van cultuurgoederen waarvan het vermoeden bestaat dat ze

  • zonder de vereiste documenten of toestemming van de autoriteiten uit het land van herkomst Nederland worden ingevoerd
  • het grondgebied van de EU verlaten zonder de vereiste uitvoervergunning of toestemming van de autoriteiten uit een van de EU lidstaten

Dit formulier mag alleen door een douanemedewerker worden ingevuld! De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed controleert op misbruik.

In-en uitvoermeldingen Douane

Contactgegevens melder
Vul hier het emailadres in waarnaar de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed haar reactie kan sturen.
Voer hier alleen getallen in. Voorbeeld: 0612345678
Omstandigheden aantreffen object
‘Invoer’ betreft hier de douaneregelingen brengen in het vrije verkeer, actieve veredeling en tijdelijke invoer en het proces binnenbrengen. ‘Uitvoer’ betreft hier de douaneregelingen uitvoer, passieve veredeling en het proces uitgaan.
Indien het object niet op een specifieke luchthaven of vrachthaven is aangetroffen, gelieve dan het adres te noteren waar het object is aangetroffen. Dit adres dan graag zo nauwkeurig mogelijk invullen. Voorbeeld: STRAAT, NUMMER, TOEVOEGING, POSTCODE, PLAATS
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de naam van de passagier, land van vertrek, een verklaring over het object en de reisroute.
Soort goederenstroom(verplicht)
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verzender, verzendadres, geadresseerde en de reisroute.
Aanleiding voor ophouden/signaleren
Meerdere keuzes mogelijk
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de wijze van verpakken, verbergen en opvallende omstandigheden die geleid hebben tot signalering.
Gegevens voor identificatie object
Geef hier een korte omschrijving van het object. Denk hierbij aan het soort object, de titel, het afgebeelde onderwerp, de schrijver/kunstenaar/atelier, de stijl (indien deze van toepassing en bekend zijn).
Indien deze bekend is en blijkt uit documenten.
Valuta
U kunt hier informatie kwijt over inscripties, signatuur, merken, inventarisnummers etc.
Aanleveren van foto’s en documentatie

Graag duidelijke foto’s van de voorwerpen en eventuele bijgevoegde documentatie (invoices, herkomstinformatie etc.) mailen naar info@inspectie-oe.nl en n.d.smits@inspectie-oe.nl. Zet in de mail een onderscheidend gegeven (zoals PLATO-nummer), waardoor de mail met bijlagen kan worden gelinkt aan de melding. De Inspectie zal een bevestiging sturen wanneer de melding en de foto’s zijn ontvangen. In de reader vindt u meer informatie over het fotograferen van cultuurgoederen.