Werkprogramma 2017-2018: Toegankelijk en duurzaam

De Erfgoedinspectie zet voor de komende twee jaar in op toegankelijkheid en duurzaamheid. De inspectie vestigt hiermee de aandacht op een thema dat ver voorbij haar werkprogramma reikt. Het behoud van cultureel erfgoed en de toegankelijkheid van overheidsinformatie is niet alleen nu belangrijk, maar ook voor de generaties van de toekomst. 

Foto van een Inspecteur in het 'Huis van Hilde' met verschillende tentoongestelde archeologische voorwerpen

Voor de komende jaren houdt de inspectie rekening met een aantal belangrijke ontwikkelingen. Dat zijn nieuwe informatietechnologie, de toegenomen publieke belangstelling voor musea en erfgoed en de daarmee gepaard gaande druk op het behoud en beheer, en internationale ontwikkelingen als klimaatverandering en conflictdreigingen.

Het werkprogramma bevat onder meer de volgende thema’s:

  • duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie
  • duurzame toegankelijkheid van archeologische vondsten en documentatie
  • duurzame conservering en toegankelijkheid van ‘digital born’ collecties
  • uitbreiding en versterking van het wetgevingsinstrumentarium in de bestrijding van de illegale internationale handel in cultuurgoederen

Het werkprogramma is in verkorte versie beschikbaar als e-zine. U kunt het volledige werkprogramma ook downloaden in pdf