Algoritmes en de Archiefwet

Algoritmes en de Archiefwet

In het recent verschenen werkprogramma 2021-2022 zet de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed in op meer transparantie over algoritmes. In het essay Rekenen en rekenschap wordt het onderwerp algoritmes in relatie tot de Archiefwet verkend.

Archiveren van algoritmes

De overheid hoort inzicht te kunnen geven in de manier waarop besluitvorming tot stand is gekomen, ook als die ondersteund wordt door algoritmes. Daarom moet informatie over gebruikte algoritmes worden opgenomen in het archief en worden beheerd conform de eisen van de Archiefwet. 

Om verantwoording te kunnen afleggen over besluitvormingsprocessen aan individuele burgers of aan de maatschappij, is het belangrijk dat de gedachtevorming daarover op gang komt. Daarom is de inspectie van plan om een onderzoek uit te voeren naar de stand van zaken van het archiveren van algoritmes. Voor meer informatie zie het werkprogramma 2021-2022.

Afbeelding met de tekst Algoritmes en de Archiefwet met logo Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

Essay Rekenen en Rekenschap

In het essay Rekenen en Rekenschap geschreven door Petra Helwig, senior inspecteur bij de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed, wordt het onderwerp algoritmes en de Archiefwet verkend. Dit essay is te lezen als publicatie op de website van de inspectie en is begin vorig jaar gepubliceerd in het Tijdschrift voor Toezicht (01 2020).  Het essay was geselecteerd voor de VIDE Publicatieprijs 2020 en ontving een eervolle vermelding. VIDE is de beroepsvereniging van professionals in het veld van toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie.

Uitgave van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed | Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | Postbus 16478 | 2500 BL Den Haag |  https://www.inspectie-oe.nl