Aanwijzing Nationaal Scheeps-archeologisch Depot stap dichterbij

Vandaag is bekend geworden dat minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) een investering doet voor het realiseren van het Nationaal Scheeps-archeologisch depot.

Investeringen het depot

Het Ministerie van OCW doet eenmalig een investering van € 5,04 miljoen euro en € 0,4 miljoen euro per jaar om de aanwijzing van Erfgoedcentrum Batavialand als Nationaal Scheeps-archeologisch Depot mogelijk te maken. De Provincie Flevoland heeft ook het voornemen om te investeren in de publieksfunctie met als doel meer publiek te trekken.

Opvolging aanbevelingen van de Inspectie

Erfgoedcentrum Batavialand beheert sinds 2016 de maritiem archeologische collectie van de staat. Het lag daarom voor de hand om het centrum ook de functie van scheeps-archeologisch depot toe te kennen. De Inspectie voor Overheidsinformatie en Erfgoed heeft echter in 2018 geconcludeerd dat er aanvullende faciliteiten bij Batavialand nodig zijn om deze rol op zich te kunnen nemen. De aangekondigde investeringen zijn bedoeld om deze te realiseren. Daardoor is de aanwijzing als Nationaal Scheeps-archeologisch Depot vandaag een stap dichterbij gekomen

Download Pre-toets scheeps-archeologisch depot Batavialand | briefrapport (12 juni 2018)

Het briefrapport met de bevindingen uit deze pre-toets en de aanbevelingen uit 2018 is terug te vinden op de website van de Inspectie.

Uitgave van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed | Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | Postbus 16478 | 2500 BL Den Haag |  https://www.inspectie-oe.nl