Weten of vergeten

Toepassing AVG en Archiefwet

Op het Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA) is de handreiking Weten of vergeten verschenen. De handreiking gaat in op de toepassing van AVG en Archiefwet bij het informatiebeheer van overheidsorganisaties. Wanneer informatiebeheerders en privacyexperts samenwerken, kunnen beide wetten in samenhang worden uitgevoerd. De handreiking gaat in op de raakvlakken tussen de wetten, geeft uitleg en advies.

De Inspectie verwacht dat de handreiking een bijdrage kan leveren aan een harmonieuze toepassing van Archiefwet en AVG.

De Inspectie heeft in 2019 de raakvlakken tussen beide wetten in de volgende thema’s op een rijtje gezet:

  • Bewaren van overheidsinformatie
  • Vernietigen van overheidsinformatie
  • Vaststellen van bewaartermijnen
  • Aanpak: het beheer van persoonsgegevens

De focus ligt daarbij op het informatiebeheer voor overbrenging naar een bewaarplaats in lijn met onze taak.

Lees meer over Overheidsinformatie

AVG en de Archiefwet

Decoratieve afbeelding

Uitgave van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed | Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | Postbus 16478 | 2500 BL Den Haag |  https://www.inspectie-oe.nl