Personalia

Hoofdinspecteur overheidsinformatie Olaf Andersen verlaat de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed per 1 juni a.s.  Hij gaat aan de slag als kwartiermaker/beoogd directeur Identiteitsgegevens bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.

De afgelopen vier jaar gaf Olaf als hoofdinspecteur vorm aan het versterken van het toezicht op de informatiehuishouding. Hij was daarnaast ook waarnemend/plaatsvervangend directeur. De Inspectie bedankt Olaf voor zijn inzet en wenst hem veel succes in zijn nieuwe functie.

Portretfoto van de nieuwe hoofdinspecteur Olaf Andersen

Vacature hoofdinspecteur overheidsinformatie

De vacatureprocedure voor de nieuwe hoofdinspecteur overheidsinformatie verloopt via de Algemene Bestuursdienst. De vacature wordt zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kan solliciteren. Wanneer zijn beoogde opvolger bekend is, zal de Inspectie dit bekend maken.